TSMT - minden, amit erről a fantasztikus módszerről tudni kell!

A TSMT (tervezett szenzomotoros tréning) egy „újraindítós” (ún. regresszív) terápia: először rakjuk össze az érzékleteket, a gyerek tanulja meg ezeket jó helyre „átkapcsolni”, értelmezni, mert csak akkor lesz jó a kimenet, a produktum.

 

A TSMT terápia egy nagyon alapos vizsgálattal kezdődik. Az állapot- és mozgásvizsgálat kideríti, hogy hol van a rejtett vagy kevésbé rejtett, apró vagy nagyobb gond, amit aztán csoportos vagy egyéni munka során lehet „megszerelni”.

Azért is kérjük, hogy a szülő legyen jelen a vizsgálaton, hogy saját szemével győződhessen meg a vizsgálati eredményekről, ami sajnos sokszor nagyon nagy meglepetést okoz. Sokan nem is gondolják, hogy egy-egy apró hiányosság (nem begyakorolt mozgás, kihagyott fejlődési elem, stb.) akár organikus éretlenségre is utalhat, illetve hogy – ha nem foglalkoznak vele – mennyi későbbi problémának lehet a gyökere. A hárítás („nincs is semmi gond”, „csak kicsit ügyetlen”) és a halogatás („majd kinövi”) sokszor nagyon is ártalmas.

Elérkezünk az iskola kapujába. Az új környezet,

Ezek a készségek és képességek részleges vagy kiterjedt hiányossága esetén tanulási zavarokról, figyelemzavarról, beilleszkedési nehézségekről, kialakulatlan feladattudatról, illetve hiperaktivitásról beszélhetünk.

a 45 perces irányított tanórák folyamatos figyelmet,

gyors beilleszkedési készséget, érett önkontrollt és feladattudatot, a gondolkozási folyamatok megfelelő szintjét, valamint a jól koordinált nagy- és finommozgások meglétét igénylik.

Ezek a készségek és képességek részleges vagy kiterjedt hiányossága esetén tanulási zavarokról, figyelemzavarról, beilleszkedési nehézségekről, kialakulatlan feladattudatról, illetve hiperaktivitásról beszélhetünk.

Nem veszi észre a pedagógus

Ha végiggondoljuk, ez igazán logikus. A gyerekek fejlődése egymásra épülő elemekből áll. Bármelyik elem kimarad, vagy hibás, abból később gond lesz. Ha például egy gyermek nagymozgásával gond van, akkor várhatóan a finommotorikával (a kis, finom mozgások kivitelezésével) is nehézségei lesznek. Márpedig ha egy gyerek minden figyelmét leköti az, hogy helyesen fogja meg a ceruzát – hiszen nem automatikus és begyakorolt a mozdulat –, akkor

nemigen marad figyelme arra, hogy közben mit mond a tanító néni,

vagy mit is kellene csinálni a végre helyesen megfogott ceruzával. Tehát nem azért nem tud az iskolai elvárásoknak megfelelően teljesíteni, mert nem elég okos, hanem azért, mert testi szinten még nem automatizálódtak azok a folyamatok, amik a sikeres iskolai beváláshoz szükségesek.

 

Vagy például az iskolában csak ülni kell, és keresni az Á betűt, holott a gyereknek nem mozog rendesen a szeme, pedig nem látássérült, nem dioptriás szemüveg kell neki. Ezt jellemzően senki nem veszi észre: sem a pedagógus, sem a szülő.

 

A TSMT állapotvizsgálata ezeket a zavarokat kiszűri, meghatározza a fejlesztést igénylő területeket, utána pedig a TSMT foglalkozások segítenek a „hálózatot” megjavítani, beindítani, és automatizálni a helyes mozgásokat.

Rögzülnek a hibák!

Amit a gyermek „működéséből” a szülők, vagy akár a pedagógusok észrevesznek – ha egyátalán észreveszik (például azt, hogy nehezen mennek a finommozgások, nem tud féllábon állni, nem úgy mozog, mint a kortársai) – az a kimenet, azaz „output”, vagyis az, amit a gyermek produkál.

A jelenleg ismert gyógypedagógiai, pedagógiai terápiák pedig erre ráerősítenek! Ha ügyetlen a gyermek, tornáztatják, ha nem tud olvasni, akkor olvastatják. Tehát

Az ősember, ha kibillent, IQ, matektudás és idegennyelv-tudás nélkül visszaállította az egyensúlyát. Az, hogy valakinek milyen a „hálózata”, nem IQ-függő, hanem érésfüggő. Az organikusan éretlen gyerekeknél a vizsgálatban a hálózatokat gyengének, alulműködőnek találjuk és a hálózatot javítjuk.

Mivel TSMT regressziós terápia, visszamegyünk a legelejére, ahol a hálózatnak kellett volna fölépülni, és olyan feladatokat adunk, amelyektől

a „rosszat” gyakorolják.

A TSMT pedig azt mondja, hogy mielőtt kijött egy rossz motoros (mozgásos) válasz, azelőtt volt egy feldolgozás, és bement valami, amire a gyermek úgy reagált, ahogy. Vagyis a kimenet, a produktum előtti szakaszt kell „megszerelni”.

Az ősember, ha kibillent, IQ, matektudás és idegennyelv-tudás nélkül visszaállította az egyensúlyát. Az, hogy valakinek milyen a „hálózata”, nem IQ-függő, hanem érésfüggő. Az organikusan éretlen gyerekeknél a vizsgálatban a hálózatokat gyengének, alulműködőnek találjuk és a hálózatot javítjuk.

Mivel TSMT regressziós terápia, visszamegyünk a legelejére, ahol a hálózatnak kellett volna fölépülni, és olyan feladatokat adunk, amelyektől

a hálózat bejáratódik,

az idegrendszerben jobb átkapcsolások és értelmezések lesznek, ezért javulni fog a kimenet is. Tehát ügyesebben fog kis mozdulatokat elvégezni, képes lesz féllábon állni, fejlődik a mozgása…

Milyen tünetekre kell figyelnünk?

Egy-két tünettől még nem kell megijedni. Ám ha több kijelentés is igaz gyermekére, érdemes az állapot- és mozgásvizsgálatra eljönni hozzánk, és megbeszéljük, hogy van-e további teendő.

Motoros tünetek:

 • pontatlan mozgás kivitelezés
 • mozgáskoordinációs gyengeség
 • gyenge ritmusérzék
 • új mozgások tanulásának gyengesége, lassúsága
 • erőadagolási problémák, ezek főleg labdázásánál jönnek elő
 • diszpraxia – a megszerzett mozgásos tapasztalat hiányos felhasználásának, tervezésének és kivitelezésének (enyhébb fokú) zavara.
 • apraxia- az akaratlagos mozgás vagy összetett cselekvés végrehajtásának zavara
 • éretlen grafomotorika
 • túlzott passzivitás
 • akadályozott beszédfejlődés (beszédmotorika)
 • hiperaktivitás (mozgáskoordinációval kapcsolatos kontrollfunkciók gyengesége)
 • dominancia késése, eltérései (keresztezett vagy kevert)

Pszichés-kognitív terület tünetei:

 • mentális retardáció
 • emlékezeti gyengeség
 • információ feldolgozási zavar
 • figyelem és tevékenységszervezés képességének gyengesége
 • a belátáson/ tapasztalatokon álló gondolkozás megjelenésének késése
 • az analógiás gondolkozás megjelenésének késése
 • testvázlat, lateralizáció, téri orientáció zavara
 • diszlexia/diszkalkulia – veszélyeztetettség
 • szorongás, depresszió, fóbiák
 • szobatisztaság késése

Szociális terület tünetei:

 • nehezebben illeszkedik közösségbe
 • nehezített szabályfelismerés és szabályelfogadás
 • a szabálykövetés kiszámíthatatlansága
 • a leválások-kötődések dinamikájának eltérései
 • a segítségadás elutasítása
 • a feladathelyzetből való kiszállás
 • kontrollfunkciók gyengesége (társas kapcsolatokban megmutatkozva)

Kinek javasoljuk?

Mindenkinek, aki a fenti tünetek közül többet is észlelt gyermekén, illetve aki aggódik gyermeke fejlődése miatt.

Mindenkinek, akinek a gyermeke iskolába készül – az állapotvizsgálat eredményei előre jelzik a rizikós iskolai beválást. Az óvoda utolsó évében az állapot- és mozgásvizsgálat elvégzése mindenképpen javasolt.

Sok szülő elköveti azt a hibát, hogy csak gyermeke kognitív („észbeli”) képességeinek fejlesztésére koncentrál, holott mozgás és gondolkodás bizonyítottan összefügg.

Hiába nagyon okos egy gyermek, – például kiválóan számol –, ha a mozgásával gond van, akkor nem biztos, hogy a figyelmét arra tudja koncentrálni, amire éppen kellene, és így azokon a területeket is

kudarcot él meg az iskolában, ahol amúgy észbeli képességei miatt sikeresnek kellene lennie

Emlékezzünk csak a fenti példára a ceruzafogásról és a teljesítményről! Tehát aki támogatni szeretné kognitív területeken kimagaslóan teljesítő gyermeke fejlődését, annak bizony a mozgásfejlődésre, a „hálózat” esetleges fejletlenségére is nagyon oda kell figyelnie.

Bátran hívjanak bennünket. Akár az észlelt tünetekkel, akár a terápiával kapcsolatban információt adunk a +36 20 320 6647-es telefonszámon!

A módszert Lakatos Katalin dolgozta ki. A TSMT 1994 óta már védett magyar terápiás módszer.

Scroll to Top